ana sayfa        düzen kuşağı        kurgu kuşağı        yapım kuşağı        ders dökümanları        sunular        icatlar        bilim adamaları       iletişim
ana sayfa        düzen kuşağı        kurgu kuşağı        yapım kuşağı        ders dökümanları        sunular        icatlar        bilim adamaları       iletişim
Copyright © 2010 dersimizteknoloji.com / Kayseri
TEKNOLOJİ ve TASARIM YAPIM KUŞAĞI TEKNOLOJİ ve TASARIM YAPIM KUŞAĞI TEKNOLOJİ ve TASARIM YAPIM KUŞAĞI TEKNOLOJİ ve TASARIM YAPIM KUŞAĞI TEKNOLOJİ ve TASARIM YAPIM KUŞAĞI TEKNOLOJİ ve TASARIM YAPIM KUŞAĞI TEKNOLOJİ ve TASARIM YAPIM KUŞAĞI TEKNOLOJİ ve TASARIM YAPIM KUŞAĞI TEKNOLOJİ ve TASARIM YAPIM KUŞAĞI TEKNOLOJİ ve TASARIM YAPIM KUŞAĞI TEKNOLOJİ ve TASARIM YAPIM KUŞAĞI TEKNOLOJİ ve TASARIM YAPIM KUŞAĞI TEKNOLOJİ ve TASARIM YAPIM KUŞAĞI TEKNOLOJİ ve TASARIM YAPIM KUŞAĞI TEKNOLOJİ ve TASARIM YAPIM KUŞAĞI TEKNOLOJİ ve TASARIM YAPIM KUŞAĞI TEKNOLOJİ ve TASARIM YAPIM KUŞAĞI TEKNOLOJİ ve TASARIM YAPIM KUŞAĞI
6.Sınıf Etkinlikler
GİRİŞ

    Bu etkinlikte öğrenciler, ortak bir tasarım etkinliği yaparlar. Bu etkinlikle öğrencilerin ürüne yönelik süreci sorgulayarak fark etmeleri, bu süreci yaşamlarındaki diğer sorunların çözümünde kullanmaları beklenir. Ürüne yönelik tasarım süreci;
.. Sorun ve çözüm tartışılarak tanımlanır.
.. Tasarımın genel özellikleri listelenir.
.. Taslak tasarım önerisi(leri) geliştirilir.
.. Tasarım önerisini gerçekleştirmeye yönelik araştırmalar yapılır.
.. Son tasarım önerisi geliştirilerek projelendirilir.
.. Yapım aşamaları planlanır.
.. Yapılan plan doğrultusunda ürün/maket gerçekleştirilir.
.. Ürün/maketin tasarım ihtiyacını ne kadar karşıladığı değerlendirilir ve test edilir.
.. Değerlendirmeler dikkate alınarak tasarlanan ürün üzerinde değişiklikler önerilerek tamamlanır.
    Öğrencilerden tasarım sürecini ve yaptıkları her işlemi tasarım günlüklerine kaydetmeleri, yaşadıkları süreci yansıtan bir pano hazırlayarak sergilemeleri beklenir. Bu etkinlikle öğrencilerin, “Yapım” kuşağındaki bireysel etkinlerinde kullanacakları ürüne yönelik tasarım sürecini fark etmeleri amaçlanmıştır. Bu etkinlik “Nasıl Üretelim?” odak noktasında yer alan kazanımların tümüne yönelik hazırlanmıştır.

ÖĞRENME / ÖĞRETME SÜRECİ

    Bu etkinlik öğrenciler gruplara ayrılarak yapılır. Öğrencilere tasarım etkinliğinde kullanılmak üzere etkinlik ekinde verilen formlar dağıtılır ve öğrencilerin ürüne yönelik tasarım sürecini fark etmeleri sağlanır. Etkinlik sürecinde bütün öğrencilerin katılımının sağlanmasına ve düşüncelerini özgürce ifade etmelerine fırsat verilir. Grupların kaydettikleri ilerlemeler her aşamada sınıfça paylaşılır ve gruplara tasarımlarına yönelik yeni açılımlar sağlamada yardımcı olunur.
Sorunu Araştırma, Tanımlama ve Çözümü Tartışma
    Öğretmen, öğrencilere aşağıdaki soruları yöneltir:
“Herhangi bir eşyanızı kaybettiğiniz, bir yerde unuttuğunuz oldu mu? Neler kaybettiniz unuttunuz? Unuttuğunuz kaybettiğiniz eşyaları bulmak için neler yaptınız?
Sınıfınızda başkasına ait eşya buldunuz mu? Bu eşyayı ne yaptınız? Bulduğunuz eşyayı sahibine ulaştırdınız mı? Okulda bulunduğunuz süre içinde sahibine ulaştıramadığınız eşyayı ne yaptınız? Bulunan eşyaları sahiplerine nasıl ulaştırabiliriz? Bunun için ne yapılabilir?” Gruplar bu sorunun çözümünü tartışır. Çözüm önerileri tahtaya yazılarak listelenir. Çözüm önerileri öğrencilerin tartışmasına sunulur. Her gruba düşüncesinin değerli olduğu hissettirilir. Tartışma aşamasında gelen önerilerin tümü değerlendirilir. Sorunun çözümüne yönelik eşyaların muhafaza edildiği bir tasarımı gerçekleştirme fikri ortaya çıkarılır. Sorunun ve çözümün ne olduğu tahtaya yazılır. Tasarımın Genel Özelliklerini Belirleme Gruplar kendi içinde tasarımın taşıması gereken temel özelliklerini tartışarak belirler. Bu amaçla aşağıda örnek olarak verilen benzer sorulara cevap ararlar.
.. Nasıl bir yapı?
.. Neler konulacak?
.. Nerede bulunacak?
.. Hangi özelliklere sahip olmalı?
.. Biçimi nasıl olmalı?
.. Boyutları nasıl olmalı? vb.
    Gruplar kaybolan veya kaybolma ihtimali olan eşyaları düşünür. Belirledikleri eşyalara ve kullanıcıların ihtiyaçlarına göre tasarımın göstermesi gereken özellikleri belirlemek amacıyla araştırma yapar, sonuçlarını listeler. Belirlenen eşyalara yönelik tasarlanacak yapının şeklini, gereç özelliklerini ve boyutunu nelerin etkilediğini tartışır. Örneğin; taşınması, sergilenmesi, depolanması, eşyayı koruması, ayrıştırması, ilgi çekicilik vb. Grupların belirlediği genel özellikler tahtaya yazılır. Tasarım için ortak genel özellikler belirlenir.
Taslak Tasarım Önerisi Geliştirme
    Gruplara taslak çizimleri öncesi geliştirdikleri tasarım modelinin estetik değer taşımasına, özgünlüğüne, işlevselliğine, yapılabilir olmasına ve çevresel etkilerine dikkat etmeleri gerektiği açıklanır. Gruplar tasarım için belirlenen ortak özellikleri dikkate alarak tasarıma yönelik düşüncelerini yansıtan taslak çizimler yaparlar. Çizimlerinde ürünün formu ve genel özelliklerini gösterirler (Genel özellikler yazılı olarak ifade edilebilir. Çizimin detaylandırılması beklenmez). Birden fazla çözüm önerisi getirmek isteyen gruplara fırsat verilir. Gruplar geliştirmek istedikleri tasarım önerilerini belirler. Bunun için tasarımın genel özelliklerini karşılama, maliyet, beceri, zaman, yetenek vb. sınırlamalar dikkate alınır. Gruplar geliştirdikleri ön tasarıma ait çizimlerini sınıfla paylaşırlar. Gelen taslak öneriler üzerinde tartışma yapılmaz.
Tasarım Önerisine Yönelik Araştırma
    Gruplar belirledikleri taslak tasarımlarını geliştirmeye yönelik araştırma yapar. Bu amaçla aşağıda örnek olarak verilen benzer sorulara araştırma sürecinde cevap ararlar.
.. Hangi malzemeden yapabilirim?
.. Boyutları nasıl olmalı?
.. Üzerinde hangi bilgiler olmalı?
.. Eşyaları nasıl ayrıştırabilirim?
.. Öğrenciler eşyalarını nasıl kolayca görebilir? .. Görsel olarak nasil ilgi çekici özellik katabilirim?
.. Siniftaki konumu nasil olmali?
.. Esyalari nasil koruma altina alabilirim?
.. Hangi yöntem ve teknigi kullanarak gerçeklestirebilirim?
    Gruplar, tasarimlarinda kullanacaklari malzemeleri arastirirlar. Ögrenciler belirlenen ihtiyacin çözümüne yönelik hazirlayacaklari yapiyi olusturmada kullanacaklari gereçleri kesfederler. Bunun için tasarimini yapacaklari ürüne uygun olarak kullanacaklari malzemelerin fiziksel özelliklerini test ederler. Kullanacaklari gereçlerin türüne kendileri karar verirler. Gereçleri isleme ve biçimlendirmede kullanilan araç ve gereçleri arastirarak belirler. Gereç seçiminde tasarimlarina kazandirmayi düsündükleri yapiyi dikkate alirlar. Belirledikleri gereci tasarladiklari ürünün formuna uygun isleyerek tasarim modellerini nasil gerçeklestireceklerini belirler, belirledikleri dayanikli gerecin özelliklerine uygun tasarim önerilerini gelistirirler. Gruplar, tasarimlarinin boyutlarini belirlemede konulmasi muhtemel esyalarin boyutlarini, kapladigi hacimleri dikkate alirlar. Bu amaçla esyalarin (kalem, silgi, defter, kitap, semsiye vb.) boyutlarini ve kullanim alaninin büyüklügünü belirler, bunun için denemeler yapar, belirledigi boyutlari kaydederler. Gruplar, tasarim modellerinde olmasi gereken bilgi amaçli yazilarin neler olacagina  yönelik arastirmalar yapar, üzerinde yer alacak bilgiyi ve özelliklerini arastirma sonuçlarini dikkate alarak belirler. Tasarım modellerinde kullanılacak eşyaların muhtemel yerlerini ve
konumlarına karar verirler. Bunun için ilgili birimlerin formlarını ve hacimlerini araştırmaya yönelik çalışmalar yapar, araştırma sonuçlarını günlüklerine kaydederler. Tasarım modellerinde yer alan eşyaların öğrenciler tarafından nasıl kolayca görülebileceğini düşünür, bu amaçla ilgili bölüntülerin içinin, dışardan nasıl görülebileceğini araştırırlar. Gruplar, tasarım modellerinin ilgi çekici, yeni, farkındalık yaratan, estetik açıdan güzel olması için ne gibi süslemeler yapılabileceğini, bu amaçla neleri kullanabileceğini araştırır, bunun için denemeler yaparlar. Tasarım modellerinin sınıf içindeki yerini ve konumunu belirlerler. Denemeler yapar, sınıfın yerleşimini, ergonomisini vb. etkenleri dikkate alırlar. Gruplar, eşyaların korunması için alınacak tedbirleri düşünerek eşyalara etki eden etkenleri listeler. Bunlara karşı alınacak önlemleri araştırır, araştırma sonuçlarını dikkate alarak korumaya yönelik tasarım modeline katacağı özellikleri belirler. Gruplar, tasarımlarının inşasında kullanacakları birleştirme ve şekillendirme tekniklerini düşünür. Tasarım modellerini gerçekleştirmede kullanacağı uygun yöntem, teknik, araç, gereç ve iş güvenliği ile ilgili kuralları araştırır, denemeler yapar, tasarımlarını yapı ve gereç özelliklerine uygun olan birleştirme ve şekillendirme tekniklerini belirler. Gruplar yaptıkları araştırma sonuçlarını sınıfla paylaşır. 
Tasarım Önerisi Geliştirme
Gruplar araştırma sonuçlarını dikkate alarak tasarımları için belirledikleri gerekli özellikleri öncelik sırasına göre listeler “Tasarımım şu özellikleri taşımalı...”. Belirlenen bu özelliklere göre her grup;
.. Tasarımların yapısına ve grafik özelliklerine yönelik önerisini geliştirir.
.. Tasarımlarının inşasında kullanacağı gereçleri, boyutlarını, birleştirme ve şekillendirme tekniklerini, üst yüzey işlemlerini ve olası maliyetini yapım resmiyle gösterir.
.. Tasarımlarının yapım aşamalarını ve zamanı planlar.
İstekli grupların tasarımlarının yapım resmini iki/üç boyutlu çizim amaçlı yazılımından yararlanarak çizmeye, renklendirmeye, ölçülendirmeye ve yazdırmaya fırsat verilir. Öğrenciler, geliştirdikleri tasarımın hikâyesini gösteren günlüklerini, bilgisayarın yazı ve sunu yazılımlarından yararlanarak raporlaştırabilirler.
Yapım
    Öğretmen gruplara bu çalışmada işlikte dikkat edecekleri güvenli çalışma kurallarını açıklar. Kullanacakları el aletlerini ve görevlerini tanıtır. Tecrübe kazanmaları için deneme yapmalarına fırsat verir. Öğretmen öğrencileri planladıkları yapım sürecini izleyerek;
.. Gereci tasarladıkları boyut ve biçime göre kesmeye,
.. Kestikleri gereci sekillendirmeye,
.. Olasi pürüzlerini gidermeye,
.. Uygun teknikleri uygulayarak birlestirmeye,
.. Renk, desen, figür gibi grafiksel düzenlemeleri yapmaya,
.. Tasarimlarinin son üst islemlerini gerçeklestirmeye yönlendirir.
Gruplar tasarim modellerini;
.. Yaptigi planlamalara bagli kalarak,
.. Güvenli çalisma kurallarina uyarak,
.. En uygun araç ve gereçleri yöneterek,
.. Arkadaslariyla is birligine giderek,
.. Karsilastiklari sorunlarda ögretmeninden yardim alarak gerçeklestirir.
Degerlendirme ve Test Etme
Gruplar tasarimlarinin belirlenen sorunu ne kadar çözüme ulastirdigini degerlendirir. Degerlendirmeyi asagida örnek olarak verilen benzer sorularla yapar.
.. Kullanici ihtiyaçlarini karsiliyor mu?
.. Birlestirme ve sekillendirme teknikleri ne kadar uygun?
.. Kullanilan gereçlerin avantaj ve dezavantajlari neler?
.. Benzerlerine göre zayif ve üstün yanlari var mi?
.. Hangi özelliklerinin degistirilmeye ihtiyaci var?
.. Onu daha fazla gelistirebilir miyim?
    Bu amaçla öğrenciler, gerçekleştirdikleri tasarım modellerinin, belirledikleri tasarım özelliklerini ne oranda karşıladığını tartışarak ve arkadaşlarının görüşlerini alarak
değerlendirirler. Tasarım modellerine muhtemel kayıp eşyalardan koyarak test eder, değerlendirme ve test sonuçlarını raporlaştırırlar.
Değişiklik Önerme
    Gruplar, yaptıkları değerlendirmelerin sonucunda tasarımlarını değiştirme ihtiyaçları duyup duymadıklarını yazılı ve sözlü olarak açıklar. Öğrenciler tasarımlarına yönelik değişiklik önerilerini, gerekçeleriyle listeler. Gruplar, bu süreçte yaşadıkları bütün olayları, araştırma sonuçlarıyla ilgili kanıtları, karşılaştıkları sorunları ve yaptıkları çözümleri, tasarım önerilerini, seçtikleri en iyi tasarım önerisini, gerekçesini, yapım aşamalarını gösteren planlamalarını, değerlendirme sonuçlarını, değişiklik önerilerini vb. tasarım günlüğüne yazarlar. Öğrenciler birden çok ürün elde edecekleri için fazla ürünlerini diğer sınıfların kullanımına sunarlar. Gruplar öz değerlendirme formlarını doldurur, düzenledikleri günlükleri, tasarım modelini ve diğer kanıtlarını değerlendirilmek üzere öğretmenlerine teslim ederler.

BİLGİ NOTLARI

NOT 1 -“Bulunan eşyaları sahiplerine ulaştıralım” etkinliği öğrencilerin sorun çözümüne dayalı ürüne yönelik tasarım sürecini yaşayarak öğrenmeleri amacıyla verilmiştir. Bu etkinlik çevre şartları dikkate alınarak zümre kararı ile farklı bir sorunun çözümüne yönelik yeniden düzenlenebilir. Ancak etkinliğin grupça yapılmasına ve tasarım sürecinde yer alan tasarım sürecine uygun olmasına dikkat edilir. Bu etkinlikle öğrencilere tasarım sürecinde yer alan aşamaları ve bu aşamalarda gerçekleştirilmesi istenilen tutum ve davranışlar fark ettirilir Yapım kuşağı için hazırlanmış formlar çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır. Öğrencilere tasarım sürecini yapılandırmaları ve tasarım günlüklerini şekillendirmeleri için imkân sağlanır.
NOT 2 - Etkinlik sürecinde sınıf ve çevrenin durumu gözlenerek ekte verilen bilim insanlarının biyografileri ve buluş hikâyeleri sınıfla paylaşılır. Ayrıca yaratıcı düşünceyi uyaran kısa etkinlikler planlanarak gerçekleştirilir Öğrencilere temel bilgi kaynaklarına ulaşmaları ve ihtiyaç duydukları temel teknolojik bilgileri edinmeleri için rehberlik edilmelidir. Bu amaçla diğer zümre öğretmenleri ile iş birliğine gidilir. Öğrencilere TÜBİTAK (Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk), TPE, KOSGEB vb. kurumların internet sayfalarından yararlanabilecekleri hatırlatılır. Ayrıca bu kurumların yazılı ve görsel kaynaklarından yararlanılabilir. İstekli öğrencilerin tasarıma ait resimlerini çizim amaçlı yazılım programlarından yararlanarak çizmelerine fırsat verilir. Konu uzmanları, zümre öğretmenleri ve okul idaresi ile yapılacak iş birliği dâhilinde okula konuşmacı olarak davet edilir. Bu amaçla, üniversiteler, KOSGEB, TÜBİTAK, TPE , sanayi ve ticaret odaları vb. kurumların uzmanlarından yararlanılabilir.

BİLGİ NOTU!

“Bulunan Eşyaları Sahiplerine Ulaştıralım” Etkinliğinin Değerlendirilmesi
   
    Etkinliğin değerlendirilmesi, etkinlik ekinde verilen formlar kullanılarak yapılır. Bu formlar örnek olarak verilmiştir. Öğretmenler etkinliğin değerlendirilmesi için kendi oluşturdukları formlarını kullanabilirler. Öğrenciler etkinlik bitiminde “Öz Değerlendirme Formu” ve “Grup Değerlendirme Formu”nu doldururlar. Etkinliğe ait tasarım günlüklerini, değerlendirme formlarını, diğer kanıtlarını ve oluşturdukları ürünü değerlendirilmek üzere öğretmenlerine teslim ederler. Öğretmen, öğrencileri etkinlik süresince “Öğrenci Gözlem Formu”nu kullanarak gözlemler. Bu form, öğrencilerin sınıf içi performansının değerlendirilmesi ve bu etkinlikte kazanımlarının gerçekleşme düzeylerinin belirlenmesi amacıyla kullanılır. Öğrencilere bu etkinliğin sonucunda “Sınıf İçi Etkinliklerdeki Performansı” puanı verilebilir. Bu etkinlik sonucu öğrencilere Yapım kuşağı sütununa yazılmak üzere puan verilmez.

ETKİNLİK 1 - BULUNAN EŞYALARI SAHİPLERİNE ULAŞTIRALIM
ETKİNLİK 2 - TASARIMIMI ÜRETİYORUM