ana sayfa        düzen kuşağı        kurgu kuşağı        yapım kuşağı        ders dökümanları        sunular        icatlar        bilim adamaları       iletişim
ana sayfa        düzen kuşağı        kurgu kuşağı        yapım kuşağı        ders dökümanları        sunular        icatlar        bilim adamaları       iletişim
Copyright © 2010 dersimizteknoloji.com / Kayseri
TEKNOLOJİ ve TASARIM YAPIM KUŞAĞI TEKNOLOJİ ve TASARIM YAPIM KUŞAĞI TEKNOLOJİ ve TASARIM YAPIM KUŞAĞI TEKNOLOJİ ve TASARIM YAPIM KUŞAĞI TEKNOLOJİ ve TASARIM YAPIM KUŞAĞI TEKNOLOJİ ve TASARIM YAPIM KUŞAĞI TEKNOLOJİ ve TASARIM YAPIM KUŞAĞI TEKNOLOJİ ve TASARIM YAPIM KUŞAĞI TEKNOLOJİ ve TASARIM YAPIM KUŞAĞI TEKNOLOJİ ve TASARIM YAPIM KUŞAĞI TEKNOLOJİ ve TASARIM YAPIM KUŞAĞI TEKNOLOJİ ve TASARIM YAPIM KUŞAĞI TEKNOLOJİ ve TASARIM YAPIM KUŞAĞI TEKNOLOJİ ve TASARIM YAPIM KUŞAĞI TEKNOLOJİ ve TASARIM YAPIM KUŞAĞI TEKNOLOJİ ve TASARIM YAPIM KUŞAĞI TEKNOLOJİ ve TASARIM YAPIM KUŞAĞI TEKNOLOJİ ve TASARIM YAPIM KUŞAĞI
GİRİŞ      
        Bu etkinlikte öğrenciler, “Düşünelim Çözelim“ ve “Hayallerim Çizgide Saklı” etkinliklerinde elde ettikleri birikimleri kullanırlar. Bu amaçla yaşamlarında merak ve hayal ettiklerini, değiştirmeyi, geliştirmeyi, kolaylaştırmayı düşündüklerini ifade ederler. Bunların çözümüne yönelik fikirleri ortaya çıkaran bireysel çalışma yaparlar. Ortaya çıkardıkları fikirlerini kurgularlar.        
        Fikirlerin ortaya çıkmasına neden olan sorunların farkına vararak olası çözüm yollarını araştırırlar, sınarlar (“daha başka”, “Bundan başka neler olabilir”, “Böyle olsaydı ne olurdu?”, …vb. sorulara cevap ararlar.) ve belli bir çözüme ulaşırlar. Çözüme yönelik düşüncelerini yazarak ve çizerek anlatırlar. Sorunu çözüme ulaştırmada yaşadıkları süreci  (karşılaştıkları güçlükler, başvuru kaynakları, bulgular, öneriler, araştırma sonuçları, süreç içindeki hissettiği duygular vb.) ders için düzenledikleri günlüklerine kaydederler. Bireysel çalışmalarda düşünceden çizime kadar olan süreçte tuttukları günlükleri her ders saatinde sınıfla paylaşırlar. Öğrenciler sınıfta yalnızca düşüncelerini açıklarlar. Öğrencilerin düşünceleri yapıcı olarak tartışılır. Bireysel ilerlemeleri ve çalışmaları desteklenir.
        Sonuçlandırılan çalışmalar sınıfla paylaşılır, hazırlanan ürün dosyası değerlendirilmek üzere öğretmene teslim edilir. Bu etkinlikte öğrencilerin yaratıcılıklarını engellememek amacıyla somut bir örneğe yer verilmemiştir. Ancak etkinlik, odak noktasında yer alan kazanımların tümünü genel olarak kapsamaktadır.

ÖĞRENME / ÖĞRETME SÜRECİ

       Öğrenciler “Hayallerim Çizgide Saklı” etkinliğinde yaptıkları çalışmalarını sınıfa getirirler. Her öğrenciden bir önceki yıl yaptıkları çalışmalarındaki çözüme yönelik önerileri, şu anki kaygı, bilgi, birikim, beklenti, düşünce, hayallerindeki değişim ve gelişimleri göz önüne alarak yeniden değerlendirmesi istenir. Öğrencilere önceki çalışmalarında yaşadıkları süreci hatırlamaları ve çözüm önerilerini değerlendirmeleri için fırsat verilir. Öğrencilerin aşağıda örneklendirilen ifade ve davranışlara ulaşmalarında öğretmen gerekli desteği sağlar.
• Ayrıntıya kaçmışım.
• Değiştirilmeye ihtiyacı var.
• Basit olmuş.
• Şu kısmının değiştirilmeye ihtiyacı var.
• Bunun yerine şunlar kullanılmalı.
• Farklı özellikler taşıyabilirdi.
• Yeterince anlaşılır değil.
• Şöyle yapsaydım daha iyi olurdu.
• Keşke bunu seçmeseydim.
• Daha iyi ifade edilmeye ihtiyacı var.
• Çıkış noktası olmamış vb.
Öğrenciler değerlendirmeye yönelik görüşlerini yazılı olarak hazırlar ve sınıfa sunarlar. Değerlendirmelerini sunmaları için cesaretlendirilir, sonuçları yapıcı olarak
değerlendirilir. Öğrenciler kişisel gelişimlerindeki değişim ve gelişimi gözlemler. Öğrencilere yaşamlarında neleri merak ettikleri, neleri hayal ettikleri, neleri
değiştirmeyi, geliştirmeyi, kolaylaştırmayı düşündükleri sorulur. Öğrencilerden cevaplarını bireysel olarak listelemeleri istenir. Her öğrenci listeledikleri ifade edilmiş düşüncelerden birini seçer. Seçtikleri düşüncenin, çözüme ulaştırılması beklenilen bir sorun olduğu hissettirilir. Öğrenciler seçtikleri soruna, olası çözüm önerileri getirmeye çalışırlar. Çözüm önerilerini yazı ve çizimle ifade etmeleri beklenir. Birden fazla çözüm önerisi bulmak isteyen öğrencilere fırsat verilir. Süreç içinde yapılan çalışmalarda öğrencilerin düşünceleri sınırlandırılmaz ve her türlü düşüncenin önemli olduğu hissettirilir. Öğrenciler kaydettikleri gelişmeleri sınıfla paylaşırlar ve yaşadıkları süreci günlüklerine yazarlar. Öz değerlendirme formlarını doldurur, yapılan çalışmalarını değerlendirmek üzere öğretmenlerine teslim ederler. Öğrencilerin çalışmalarını sergilemeleri için imkân (teknoloji köşeleri/panolar) sağlanır. Öğretmen öğrencilere “Hayallerimdeki Değişim ve Gelişim” etkinliğinde ortaya çıkardıkları çözüme yönelik çalışmalarının, 8. sınıftaki “Düşüncelerimizi Nasıl Koruyalım?” etkinliğine temel teşkil edeceğini açıklar.

Örnek Çalışmaları Görmek İçin Tıklayınız...

BİLGİ NOTLARI

NOT 1 : Öğretmen aynı kuşağın 6. sınıfında yer alan “Düşünelim Çözelim“ ve “Hayallerim Çizgide Saklı” etkinliklerinini kapsayan genel bir değerlendirme yapar. Öğrenciler bu etkinlikte yaptıkları çalışmaları her hafta ders saatinde sınıfla paylaşır. Bu amaçla öğrenciler cesaretlenderilmelidir. Bazı öğrenciler düşüncelerinin eleştirilmesinden rahatsız olabilirler. Bu durumda diğer öğrencilerin arkadaşlarını yapıcı olarak eleştirmelerine izin verilir. Bazı öğrenciler tasarım günlüklerini haftalık
olarak yazmayabilir. Bu durumdaki öğrencilerin günlükleri haftalık kontrol edilmeli ve yapılan çalışmalarla ilgili paylaşımların bu günlükten yararlanılarak sunulması istenmelidir. Öğrencilerin öz güvenlerini artırmak amacıyla kılavuz ekinde verilen tasarım ve buluş hikâyeleri sınıfla paylaşılır.Öğretmenler sınıf içindeki genel duruma
bakarak kılavuz ekinde verilen zihinsel süreçleri uyaran etkinlikler kısa süreli planlayarak uygular. 
NOT 2 : “Hayallerim çizgide Saklı” etkinliğinde yapılan çalışmalara yönelik oluşturulan arşiv, öğrencilerin kullanımına sunulur. Bu imkânın olmadığı durumlarda benzer amaçlar için çizilmiş resimler kullanılabilir. Öğrencilere önceki aynı kuşağın 6. sınıfında yaptığı çalışmalarında yaşadıkları süreç hatırlatılır. Öğrenciler çözüm önerilerini ifade etmede cesaretlendirilir. Öğrencilerin çözüm önerilerini sunmaları için gerekli ortam hazırlanır.

BİLGİ NOTU!

“Hayallerimdeki Değişim ve Gelişim” Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Bu etkinliğin değerlendirilmesi aşağıda verilen formlar kullanılarak yapılır. Bu formlar örnek olarak verilmiştir. Öğretmenler etkinliğin değerlendirilmesi için kendi oluşturdukları formları kullanabilirler. Öğrenciler etkinlik bitiminde “Öz Değerlendirme Formlarını” doldururlar. Birden fazla etkinlik yapan öğrenciler etkinliğe ait tasarım günlüklerini, değerlendirme formlarını, diğer kanıtlarını ve oluşturdukları kurguyu bir dosyada toplarlar. Ürün dosyasını değerlendirilmek üzere öğretmenlerine teslim ederler. Öğretmen, öğrencileri etkinlik süresince “Öğrenci Gözlem Formu”nu kullanarak gözlemler. Bu etkinlik sonucunda öğrencilere sınıf içi performans puanı verilebilir. Öğrencinin değerlendirilmek üzere teslim ettiği ürün dosyasını etkinlik ekinde verilen “ Dereceli Puanlama Anahtarı” ile değerlendirir ve puana dönüştürür. Puanları program kılavuzunda verilen “Öğretmen Not Çizelgesi”nde yer alan “Kurgu Kuşağı Öğrenci Ürün Dosyası” sütununa işler.
8.Sınıf Etkinlikler
ETKİNLİK - HAYALLERİMİZDEKİ DEĞİŞİM ve GELİŞİM